Školenie učiteľov

Erasmus + financované, ak je to vhodné

Home / predmety / Školenie učiteľov

O učiteľskom vzdelávaní

Centrum Linguaviva (číslo PIC:945689764) Absolvuje kurzy pre učiteľov pre učiteľov anglického jazyka. Tieto kurzy sú vhodné pre učiteľov angličtiny, ktorí by chceli aktualizovať svoje zručnosti v anglickom jazyku a učiť sa nové vyučovacie metódy.

Aby sa učitelia mohli efektívne zúčastňovať na týchto kurzoch, mali by mať na úrovni CEFR minimálnu úroveň B2. Cieľom kurzov je ponúknuť učiteľom príležitosti na ďalšie rozvíjanie zručností v anglickom jazyku, zdokonaliť ich súčasné vyučovacie postupy, preskúmať rôzne prístupy a metódy a rozvinúť materiály pre vyučovanie v triede. Kurzoví lektori sú vysoko kvalifikovaní s bohatými skúsenosťami.

In the afternoons, course participants may be expected to do project work as well as visiting places of social and cultural interest.  Evening activities may also be organised. The maximum number of students per class: 15. These courses are subject to a minimum of 6 participants per course (10 during summer months). Courses can also be arranged for closed groups throughout the year.

Učiteľský kurz pre učiteľov angličtiny, ktorí nie sú domáci učiteľmi

Čítaj viac

Ponorenie do írskych dejín, kultúry a literatúry pre ne-domorodých učiteľov angličtiny

Čítaj viac