Školenie učiteľov

Erasmus + financované, ak je to vhodné

Home / predmety / Školenie učiteľov

O učiteľskom vzdelávaní

Centrum Linguaviva (číslo PIC:945689764) Absolvuje kurzy pre učiteľov pre učiteľov anglického jazyka. Tieto kurzy sú vhodné pre učiteľov angličtiny, ktorí by chceli aktualizovať svoje zručnosti v anglickom jazyku a učiť sa nové vyučovacie metódy.

Aby sa učitelia mohli efektívne zúčastňovať na týchto kurzoch, mali by mať na úrovni CEFR minimálnu úroveň B2. Cieľom kurzov je ponúknuť učiteľom príležitosti na ďalšie rozvíjanie zručností v anglickom jazyku, zdokonaliť ich súčasné vyučovacie postupy, preskúmať rôzne prístupy a metódy a rozvinúť materiály pre vyučovanie v triede. Kurzoví lektori sú vysoko kvalifikovaní s bohatými skúsenosťami.

V popoludňajších hodinách sa od účastníkov kurzu dá očakávať, že budú vykonávať projektovú prácu, ako aj návštevu miest sociálneho a kultúrneho záujmu. Možno tiež organizovať večerné aktivity. Maximálny počet študentov na triedu: 15. Tieto kurzy podliehajú minimálnemu počtu účastníkov 6 za jeden kurz. V priebehu roka je možné organizovať aj kurzy pre uzavreté skupiny.

Učiteľský kurz pre učiteľov angličtiny, ktorí nie sú domáci učiteľmi

Čítaj viac

Ponorenie do írskych dejín, kultúry a literatúry pre ne-domorodých učiteľov angličtiny

Čítaj viac